Produkty

Rastrové stropy

Lištové stropy

Kazetové stropy

Kazetové stropy z pletiva z ťahokovu

Špeciálne stropy

Pletivo z ťahokovu

Prestaviteľné priečky

Žalúzie priečelia

Perforovaný povliekaný plech

Ponúkame výrobky:

  • počítačové skrine,
  • riadiace skrine,
  • nástrojové skrine,
  • svietidlá,
  • ventilačné mriežky,
  • serverové skrine,
  • plechové perforované kazety,
  • dekoratívne nábytkové kryty,
  • plynové skrinky,
  • perforované plechy na balkónové bariéry alebo schodiskové stupne.